Natuurlijke selectie bij organisaties

Naar analogie van Darwins theorie In deze white paper wordt een vergelijking gemaakt tussen de natuur en opererende organisaties. De natuur laat zien dat veranderen en aanpassen heel ‘natuurlijk’ is. Ik neem je mee naar het belang van veranderen / aanpassen binnen organisaties met daarbij de juiste timing!    Altijd maar veranderen Als men denkt […]

Nieuwe organisaties naar het voorbeeld van de natuur

Organische organisaties Slagvaardige organisaties zijn meestal nieuw georganiseerd. Zij zijn vaak organisch georganiseerd. Het collectief belang is zo erg aanwezig dat medewerkers alleen naar de naaste medewerker hoeft te kijken om te weten wat er moet gebeuren. Als iedere medewerker dit doet binnen de waardeketen, ontstaat er een zodanige synergie en flow, dat het zichzelf […]

slagvaardig en efficiënt; de concurrenten

Slagvaardig en efficiënt Slagvaardig en efficiënt zijn modewoorden waarbij men het liefst ziet dat alles en iedereen moet voldoen aan beide. Is dat wel reëel? Ik denk dat een keuze moet worden gemaakt welke het meest belangrijk is. Als je naar de maatschappij, technologie en omgeving kijkt, zie je dat alles steeds sneller verandert. Mee […]

Een duurzame kijk op het nieuw organiseren

Nieuw organiseren De veranderende wereld, kennisverspreiding en technologie maken het mogelijk op een heel andere wijze te kijken naar organisaties en organiseren in het geheel. Om mee te gaan met de veranderende wereld moeten we nieuw organiseren. Bij nieuw organiseren stel ik onder andere ter discussie: bezit, groei, controle en macht. Van mechanisch naar organisch  Managen […]

De pijlers van organisaties

De essentie van een bedrijf is nog altijd: input (grondstoffen), bewerking en output (producten). Om van grondstof tot product te komen is er nogal wat nodig: Dingen moeten gebeuren (processen), Samenhang (organisatie) is nodig, Mensen die het werk doen en Systemen om de mens en processen te ondersteunen. We noemen deze de vier pijlers van […]

Werken (z)onder Architectuur

  Gebukt onder architectuur?   Inleiding Werken met standaarden en kaders die als grondslag de visie en missie hebben van een organisatie, doen de meeste grotere organisaties al. Voor organisaties die werken binnen een keten (afhankelijkheden van andere organisaties) is het bovendien een must met elkaar dezelfde standaarden te hanteren en deze te formaliseren.

Het Nut van Lean and Mean

Efficiëntie en de duivelsdriehoek Organisaties veranderen, groeien of nemen in omvang af. Al dat veranderen brengt vervuiling mee in de processen en/of systemen. Dit kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld bij fusies, daarbij moeten de processen van de verschillende organisaties op elkaar aangepast worden. Dit zijn soms enorme reorganisaties. Als bedrijven fuseren betekent dit dat hun […]