De pijlers van organisaties

De essentie van een bedrijf is nog altijd: input (grondstoffen), bewerking en output (producten). Om van grondstof tot product te komen is er nogal wat nodig: Dingen moeten gebeuren (processen), Samenhang (organisatie) is nodig, Mensen die het werk doen en Systemen om de mens en processen te ondersteunen. We noemen deze de vier pijlers van […]