nicoCartoon

Ik ben Nico Franse; Organisatie en Informatiemanagement adviseur en coach.

Achtergrond

Na een studie genetische analyse aan de universiteit Leiden heb ik in de avonduren bedrijfskunde en informatica gestudeerd. Ik heb veel ervaring opgedaan in het automatiseren van processen en optimaliseren ervan. In mijn loopbaan heb ik mij bekwaamd in informatiemanagement en transitiemanagement (Erasmus Universiteit). Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan met zelfsturende teams en acteer hierbij regelmatig op als coach.

Mijn aanpak

Bij problemen kijk ik naar het groter geheel en probeer altijd de oorzaak en de samenhang te achterhalen in plaats alleen het probleem op te lossen. Organisaties zie ik ondersteund door vier pijlers: Mens, Techniek, Proces en Organisatie-inrichting. Bij veranderingen verdienen zij evenveel aandacht, omdat bij onbalans compensatie op andere pijlers dreigt. Compensatie van de ene pijler naar de andere is inefficiënt en onnatuurlijk.

Organisaties kunnen niet succesvol overleven zonder aan goed informatiemanagement te doen. Informatie is het bloed geworden dat door de aderen van organisaties stroomt. Als met de informatie (gegevensverwerking, business rules en business intelligence) iets niet juist is, is dat de basis voor problemen. Het resulteert o.a. in het niet goed kunnen voorspellen welke veranderingen nodig zijn. Meer dan ooit wordt een aanspraak gedaan op de slagvaardigheid en aanpassingsvermogen van organisaties; de wereld verandert steeds sneller. Informatiemanagement is het instrument om adequaat op veranderingen te anticiperen.

In de samenwerking als Organisatie- en Informatiemanagement adviseur, streef ik niet bij voorbaat naar een compromis. Ik vind een compromis te vergelijken met zuiver water mengen met goede wijn. Het resultaat is net geen wijn, net geen zuiver water. Streven naar een krachtiger alternatief of het maken van een keuze voor één van beide werkt vaak productiever.

Vertrouwen, respect en verbinden is de managementstijl die mijn voorkeur heeft. Wanneer mensen zich veilig voelen, er een open cultuur is, ontstaat flow. Flow geeft creativiteit en productiviteit.

Zelfsturing en slagvaardig opereren

Zelfsturing van teams is een van mijn kennisgebieden. Het organiseren en coachen van zelfsturende teams is mijn passie. Zelfsturing geeft een zeer grote betrokkenheid bij medewerkers. Medewerkers zijn eerder geneigd elkaar te helpen en te complimenteren. Ook zie je dat besluitvorming na enige tijd bijzonder snel gaat; sneller dan besluiten vanuit een hiërarchie. Dit komt omdat een besluit vanuit een team direct bindend is, i.t.t. besluiten die een hele hiërarchie door moeten.

Voor contact mail of scan de onderstaande QR.

Card 7-5-2014 kleur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *