Weak-Management

Het verschil

Krachtig management: neemt beslissingen, maar heeft durf om er ook op terug te komen.

Zwak management: neemt geen besluiten, besluiten worden getoetst aan de halve wereld, besluitvorming is te lang.

Een sterk manager is onafhankelijk, integer en rechtvaardig. Hij ontwikkelt zijn mensen tot het onnut van zichzelf. In de praktijk zien we  helaas vaak zwakke managers. Een zwakke manager streeft naar macht. Macht is bijvoorbeeld het hebben van mensen om je heen die doen wat jij hen opdraagt. Of de mensen capabel zijn, doet dan in de praktijk veel minder ter zake. Een zwakke manager verzamelt mensen om zich heen waarvan hij zeker weet dat hij overwicht op hen heeft: qua kennis en stevigheid.

Een sterke manager verzamelt mensen om zich heen die beter zijn dan hij op de inhoud. Zo hoeft hij niet alles zelf te moeten weten. Hij streeft naar een zelfsturend team. Is dat klaar, dan kan hij achterover gaan zitten en het spel aanschouwen. Dit is zo relaxed!

Sterke managers talen niet naar macht maar weten wel te beïnvloeden. Invloed of macht? Macht heeft sex-appeal, invloed klinkt eng en lijkt teveel op manipuleren.

Wat is nu beter?

  1. Een manager met medewerkers die blindelings orders uitvoeren. De manager die alle touwen in handen heeft en regie voert op alle lagen. Elk besluit kan hij afdwingen. Zijn mensen zullen voortdurend zijn goedkeuring vragen en doen wat hij vraagt. Zij vormen met elkaar een clubje.

Een manager die zijn eigen vertrouwelingen installeert staat eigenlijk voortdurend onder druk. Hij moet en wil zijn eigen mensen verdedigen ongeacht hun mogelijke onkunde. Immers, het zijn zijn vrienden.

  1. Een manager die vertrouwen uitstraalt en vertrouwen geeft heeft bijna automatisch invloed. Hij laat zich onafhankelijk adviseren door mensen waarvan hij er op aan kan dat zij op basis van kennis – niet op basis van kennissen- argumenten inbrengen. Een krachtig manager neemt besluiten op basis van wat men zegt en niet op basis van wie iets zegt. De kracht zit in de ingrediënten: onafhankelijkheid, rechtvaardigheid en integriteit. Met deze ingrediënten krijgt de manager vanzelf het vertrouwen. Verder hoeft hij alleen maar goed te kunnen luisteren. Een krachtig manager staat nooit onder druk.

Zoals een goed leider er alleen maar hoeft te zijn, hoeft een krachtig manager alleen maar vertrouwen te hebben en te geven.