Simulatie van gedrag

De start van het project In 1993 ben ik gestart met digitale simulatie van leven op basis van Darwins evolutie-theorie ‘Survival of the fittest’. De bedoeling was om digitale beestjes te creëren die willekeurig -maar met een genetische aanleg voor een bepaalde richting- in een omgeving te laten bewegen waar willekeurig en onwillekeurig (een sinus) voedsel […]

Simulatie van het leven geeft inzicht

  Al enige tijd ben ik bezig met een Darwin experiment in een digitale omgeving (simulatie van het leven). Op een eenvoudige wijze probeer ik  een simulatie van het leven weer te geven. In dit experiment is iets naar boven gekomen dat veel antwoorden geeft op gedrag en het resultaat van een bepaalt soort gedrag. […]

Bezit is ballast

In den beginne In vroeger tijden was de bevolking hoog over als volgt ingedeeld: Bestuurders (de adel), werkende mens en lijfeigenen (slaven o.i.d.). Bestuurders bezaten meestal heel veel, bijvoorbeeld grond. De werkende mens bezat datgene wat die zich kon veroorloven, meestal was dat niet bijster veel. Lijfeigenen bezaten minder dan niets, zij waren eigendom! Bezit […]