“Imagination is more important than knowledge”; A.E.

Nieuw organiseren

Op deze site vind je artikelen die gaan over het nieuwe organiseren en hoe je daar naar toe kan werken.

We leven in een turbulente tijd waarin organisaties zich snel moeten kunnen aanpassen aan de veranderde omgeving. Wendbaarheid is een blijvend en belangrijk item. Omdat mensen vaak liever blijven werken zoals ze altijd hebben gedaan, ben ik daar. Ik toon het belang en de weg die je met je collega’s kunt bewandelen om je organisatie in een betere (wendbare) positie te helpen.

Wat kun je verwachten op deze site?

Mijn achtergrond zoals deze is beschreven bij: wie is

Gepubliceerde  artikelen over nieuw organiseren: Essays

Mijn coaching activiteiten: Nico als coach

Daarnaast een aantal voorbeelden van workshops die wij regelmatig geven.

De essentie is: hoe word je wendbaar en welke veranderingen ga je op welke wijze doorvoeren zonder geweld te doen aan je huidige personele kapitaal.