Macht en kracht

    Macht en kracht, wat hebben deze woorden met elkaar te maken? In dit essay laten we zien dat macht stagnerend werkt bij ontwikkelingen. Hoe minder macht, des te meer potentie vrijkomt voor kracht. Met andere woorden: De mate van kracht is omgekeerd evenredig aan de aanwezigheid van macht.

Simulatie van gedrag

De start van het project In 1993 ben ik gestart met digitale simulatie van leven op basis van Darwins evolutie-theorie ‘Survival of the fittest’. De bedoeling was om digitale beestjes te creëren die willekeurig -maar met een genetische aanleg voor een bepaalde richting- in een omgeving te laten bewegen waar willekeurig en onwillekeurig (een sinus) voedsel […]

Nieuwe organisaties naar het voorbeeld van de natuur

Organische organisaties Slagvaardige organisaties zijn meestal nieuw georganiseerd. Zij zijn vaak organisch georganiseerd. Het collectief belang is zo erg aanwezig dat medewerkers alleen naar de naaste medewerker hoeft te kijken om te weten wat er moet gebeuren. Als iedere medewerker dit doet binnen de waardeketen, ontstaat er een zodanige synergie en flow, dat het zichzelf […]

slagvaardig en efficiënt; de concurrenten

Slagvaardig en efficiënt Slagvaardig en efficiënt zijn modewoorden waarbij men het liefst ziet dat alles en iedereen moet voldoen aan beide. Is dat wel reëel? Ik denk dat een keuze moet worden gemaakt in welke het meest belangrijk is. Als je naar de maatschappij, technologie en omgeving kijkt, zie je dat alles steeds sneller verandert. […]

Bezit is ballast

In den beginne In vroeger tijden was de bevolking hoog over als volgt ingedeeld: Bestuurders (de adel), werkende mens en lijfeigenen (slaven o.i.d.). Bestuurders bezaten meestal heel veel, bijvoorbeeld grond. De werkende mens bezat datgene wat die zich kon veroorloven, meestal was dat niet bijster veel. Lijfeigenen bezaten minder dan niets, zij waren eigendom! Bezit […]